Đã hoàn thành

Hire a Graphic Designer - 15/02/2017 14:49 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi flyerEXPERT với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need a graphic designer to take an current example and recreate it with my branding. The color, header & footer graphics will need to be changes. It will be delivered as a 3 page PDF

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online