Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 104 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

i need a logo done for my brand. The brand name is METACARE NUTRITION. it will be used on products like vitamins, probiotics, etc, i want the logo to be in a health and fitness type

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online