Hire a Logo Designer

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 88

Mô Tả Dự Án

I am an fairly new independent yoga teacher who is looking to update/ streamline my business logo.

I have a black and white vector image that is a rough design. It needs to be sharpened and improved. Adding in colour, streamlining the letters and updating the overall visual.

The finished logo needs to be reusable, resizable and timeless. Something that has a transparent background so that it is versatile.

The timeframe for this project is flexible, but ideally it should be completed by the end of April.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online