Đã hoàn thành

Hire a Logo Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi creativeheaven1 với giá £55 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I am an fairly new independent yoga teacher who is looking to update/ streamline my business logo.

I have a black and white vector image that is a rough design. It needs to be sharpened and improved. Adding in colour, streamlining the letters and updating the overall visual.

The finished logo needs to be reusable, resizable and timeless. Something that has a transparent background so that it is versatile.

The timeframe for this project is flexible, but ideally it should be completed by the end of April.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online