Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 100 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £71 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

Re-design of existing logo. I run an internationally renowned annual course for paediatric infectious disease specialists which has been running for 15 years. We have an existing logo which we want to do a refresh on. We'd prefer to try to retain some of the elements, perhaps colour and font but open to ideas.

I need the work completed by end March 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online