Hire a Logo Designer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 100

Mô Tả Dự Án

Re-design of existing logo. I run an internationally renowned annual course for paediatric infectious disease specialists which has been running for 15 years. We have an existing logo which we want to do a refresh on. We'd prefer to try to retain some of the elements, perhaps colour and font but open to ideas.

I need the work completed by end March 2017.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online