Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 130 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $90 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
130
Mô tả dự án

Need Logo. must be east to read, masculine with a touch of feminine. Company name is LADY AT DAWN. Company provides hair and makeup services to the wedding industry.

Company prefer colours: rose gold, grey, white, black.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online