Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $81 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Hello,

We already have a pre made logo, But have not been getting in the sharp quality we been looking for. Please let us know if you can provide sharp image in vector file which does not loose its quality when uploaded. We need this logo in 14 different colors and with a high priority. We will also need icons made for all our website categories once this projects is delivered with satisfactory expectations.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online