Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $329 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

I am looking for someone to redraw my company's logo as a high quality vector, so that it can be shrunk to be on a marketing brochure or enlarged to be on a large office wall without losing quality.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online