Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã được trao cho PixelAgeShell với giá $16 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I need a restaurant logo designed for a Pop-Up Concept. This will be a Quick, Casual walk-up & order concept, similar to a Chipotle. The menu is fresh, modern Mexican and will include a daily vegan option, grilled Mexican street corn and sopapillas (fried pastry - served in a paper bag with toppings like chocolate & chili). I need this logo quickly, within a week or so. The Pop-Up is at an existing, traditional Mexican restaurant and nightclub. The logo will be: "The Stand @ Ixtapa" incorporating the existing Ixtapa logo ([url removed, login to view]). I would like a modern, clean-lined graphic of "The Stand" with a small drawing of a simple Mexican street stand incorporated into the logo.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online