Còn mở

Hire a Logo Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $5838 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3750 - $11250 MXN
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Hi everyone,

I need a Logo for my startup, we are from Mexico and we dedicate to develop software for the agricultural sector.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online