Còn mở

Hire a Logo Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $28 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Logo Design. I recently had a logo designed on Freelancer, however I need to make a small change to this logo and I can't get in contact with the original freelancer. I would like the same font, colours etc, just like the logo to say consultancy instead of bookkeeping. I have uploaded my current logo that I would like changed.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online