Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £8 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5 - £10 GBP / hour
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need to make my website responsive for mobiles and ipads, and need help from a programmer to do this

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online