Đã hoàn thành

Hire a Website Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi graphicsinsect với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I m starting a call center type of boutique. The purpose is to sell, collect, legal migratory opinionsl and perform surveys in english and spanish. I need a web page, letterheads, logo and any distintive form to identify the company.

I also would like to add the payment type utilizing Bitcoins.

The company name is: CAC - Collection Administrative Center, S.R.L. and we are located in Dominican Republic

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online