Hire a Website Designer

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

I m starting a call center type of boutique. The purpose is to sell, collect, legal migratory opinionsl and perform surveys in english and spanish. I need a web page, letterheads, logo and any distintive form to identify the company.

I also would like to add the payment type utilizing Bitcoins.

The company name is: CAC - Collection Administrative Center, S.R.L. and we are located in Dominican Republic

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online