Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $227 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I am looking for a web designer to help design a new site for my bar. Willing to pay in segments per work completed at a flat rate or hourly at 30 an hour based on work completed and billable hours. Either is ok by me. I have a deadline of April 1 to have this job completed and site made live.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online