Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 117 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1129 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 CAD
Tổng đặt giá
117
Mô tả dự án

We require a graphic designer to create a simple and contemporary design for our website, SimplifiedSEO.com.

We have content prepared for all core pages requiring design.

The website needs to be conversion-centric but education-focused. We want visitors to engage with the copy and learn more about our company. While we are an SEO agency, we are very different compared to most and want to tell our story.

Project scope:

Pages to be designed: Home, About Us, SEO for Small Businesses, SEO for Content Websites.

Website will be built in WordPress using X theme. Please consider theme limitations when designing.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online