Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $488 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my single page web design project. There are 4-6 websites that need to be designed in photoshop, as one page "conversion to sale" or " conversion to sign up" sites.

Looking for experience in one page product conversion sites.

NO HTML or coding required.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online