Hire a Website Designer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 63

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my single page web design project. There are 4-6 websites that need to be designed in photoshop, as one page "conversion to sale" or " conversion to sign up" sites.

Looking for experience in one page product conversion sites.

NO HTML or coding required.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online