Còn mở

Hire a Website Designer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $157 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

Designing a web site of a recruitment agency. The content will be delivered by me. The site should have around 5 pages (Home, About,Services, Values & contact). A static site with no animation or anything like this. Should be designed in html (no WP or anything that will require to much work to upload to the domain server. Only simple FTP).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online