Còn mở

Hire graphic/logo/art designers for a survey

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là £78 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

We are looking for professional art/graphic designers to assist in an academic research survey. Each person will be answering an online questionnaire, rating visual/design qualities of company logos. The participants are expected to have an expertise in art/design and be familiar with the principles, concepts and methods involved.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online