Đã đóng

Illustrate BOOK Little Red riding hood for an App.

Dự án này đã được trao cho ARCNTS với giá $2222 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $3700 MXN
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

We need an illustrator who loves story Books.

We're doing an adaptation of the book "Little red riding hood"

for iphone, ipad and Android. Is an APP by [url removed, login to view]

We want to redesign and create a new concept of illustrations, made with a new style and a little more modern with a good technique or digital drawing.

They can use any technique or style.

Please send a proposal of your illustration.

It is an indie project, but reached all over the world.

There are 18 illustrations in all.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online