Còn mở

Illustrate Something

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £94 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

I need some graphic design.

My daughter needs a cartoon style drawing of a pink unicorn riding a mountain bike

The unicorn must have a Blue, Green, Yellow mane, it doesnt have a mouth or a nose and it must be wearing dark glasses.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online