Improve landing page design wordpress

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I am using a premium wordpress theme for a particular website. Currently, it has more texts. I want you to add more images and sliders and make it look pro. I have few stock images ready with me. You just need to insert them at proper places to make it look good.

1. If you read this description, type out "READ" at the very beginning of your proposal.

2. Give me your best wordpress landing page.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online