Đã đóng

Improve my live wordpress site, more functionality

Dự án này đã được trao cho Sambusiness với giá £500 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

I have a website which is 80% done, i now need your help to add functionality to improve the site. Please message me and we can discuss in private.

Some examples:

UK postcode search for restaurant list

Online food orders emailed/text to the restaurant

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online