Đã hoàn thành

Improvement on the quality of a logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AttariBros với giá $16000 CLP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15000 - $125000 CLP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We need someone who improves the quality of our logo as an image file. We already have a logo but it is in a poor quality and we would like it to have it improved so we can print it in better size and resolutiong. It has lost pixels and it goes blurry if you zoom it out change dimmensions of it.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online