Đã đóng

Include website style to blog

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R237 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi there,

Please can you assist me with the following:

1. I have built a simple clean website with multiple pages.

2. Instead of create a blog from scratch I downloaded an open source blog which I have managed to install and is working very nicely, but I can't seem to get the header and nav bar to appear so that it looks like its part of my website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online