Đã đóng

Industrial Ink logo

Dự án này đã được trao cho fourtunedesign với giá €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

the logo must include the words "Indigo Blue" . It's a new company making industrial water based inks. Color blue is a personal favorite. The logo will go on the packaging , the invoice, etc

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online