Infographic Design

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 59

Mô Tả Dự Án

Creating Infographic Design for Business Visualization Dashboard with deliverable in Photoshop.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online