Đã hoàn thành

Infographic Post for powerpoint use

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Graphikqueen với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need some graphic design. i am looking to create a post to be used in power point requires turning real people into simple cartoon characters. I would need that in no more than 8 hours and brief through mobile.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online