Đã đóng

Instagram website

Dự án này đã được trao cho maamekal với giá $122 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business

Hey! I am in need of a website that will include these features

Instagram API

Work with another website if mine

A semiadvanced referral system

A rewards system

PayPal

Made to look as a mobile app when using it on a phone.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online