Đã đóng

Install a DNN Skin and set up basic site

Dự án này đã được trao cho devAzhar với giá $833 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I have a site on Managed.com. I would like help picking a skin that works on version 9.0.2, installing it, and setting up the very basic skeleton of site, which would include the home page, navigation, and a page/section for the following areas:

Association, Foundation, Groundwater, Events, Memberships, Programs, Publications, Store.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online