Đã hoàn thành

JPG slideshow online system

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Rainfall15 với giá €19 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I need a simple system that permit to upload a folder containing jpg slides (presentation) and show it in a web page as a slide show. Important: Slides goes back and forward connected to a backend panel where I decide when and which slide show.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online