Đã đóng

Kompletter Onlineshop auf Deutsch

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €4084 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€3000 - €5000 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Ich benötige einen vollfunktionsfähigen Onlineshop für Elektrogeräte. Muss für die Schweiz angepasst werden. Alles muss komplett auf Deutsch sein sowie möglichkeiten für Englisch, Französisch sowie Italienisch. Zahlungsverkehr, Lagerführung und Versandführung muss einwandfrei funktionieren und auf die Schweiz angepasst sein.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online