Đã hoàn thành

Landing page - open to bidding

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hsgora với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

hi i m looking for hace a landing page with 2 video (1 at left /1 at right)

with form to complete (name, phone number, email)

with 1 picts on background and have the option to change from english site to english....the only diference it s the video wiill be on a other language, here is a exmaple of captures page:

[url removed, login to view]

it should be on jommla, php5

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online