Đã đóng

Laravel Expert need to finish half done project

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10101 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

We need a laravel expert, who can work immediately to help finish the project which was left in middle, the company which we outsourced absconded without any notice, so we are looking for a quick help, people who will help with this, will get a bigger work very soon. Please quote answer of 9+9 while bidding so that I can know its genuine.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online