Đã đóng

Laravel application needed

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5248 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need an web application which should be built on laravel , Budget is 3000 RS , further discussion in chat

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online