Đã hoàn thành

Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi seabitmedia với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Desenhar um logotipo Pretendo um logo para uma empresa.  No logo teria que explicar o que a empresa no caso fará

Nome da empresa .. algo colorido  ARAUJO's 3D

 A empresa produz :

 1- Impressões 3d de maquetes a cores e plano branco

[url removed, login to view] [url removed, login to view]

 2- Impressões de humanos em 3d [url removed, login to view]

 3- cortes e ilustrações (estampagem desenho) a LAZER [url removed, login to view]

Em cada exemplo postei um link para explicar do que se trata  Jorge araujo

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online