Đã hoàn thành

Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi LogoDesign24x7 với giá €30 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Website is [url removed, login to view]

we would like a new Logo for our Website .....

Our Company is registered as Fashion Designer & Event Group Limited

I am open to any creative suggestion....however small Budget 30-100 Euro... !!!

Since we will operate under different domains.... for this project obviously the Main Domain is [url removed, login to view] ..... I have put up an unproffessionell Logo just with the Name .....could be just the Name Stylish...or open to other ideas...you are the Expert....

When this works out good we do more Logos for the other Domains....about 6-8 Domains....

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online