Đã đóng

Logo and Bucket Packaging (Labels) Design -- 3

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

This a simple project, logo and packaging design for an 18 Liter asphalt waterproof sealer.

Unlimited revisions

Several Options to be provided.

Logo design will be confirmed for final approval after confirming the name from the authorities to be accepted (logo will be submitted to authorities, and if they refuse the name the new name will be applied instead)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online