Đã đóng

'LP' Logo Design

Dự án này đã được trao cho pixtualgraphics với giá $30 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need a logo designed. It will be a logo for my name's initials, which are LP. I want it to look modern and minimalistic. The letters could connect but it's not vital. You could take inspiration from the Linkin Park logo (but obviously dont copy it!) Fon't get too crazy. The simpler the better. Infact abstract would be cool too. just get creative!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online