'LP' Logo Design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

I need a logo designed. It will be a logo for my name's initials, which are LP. I want it to look modern and minimalistic. The letters could connect but it's not vital. You could take inspiration from the Linkin Park logo (but obviously dont copy it!) Fon't get too crazy. The simpler the better. Infact abstract would be cool too. just get creative!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online