Đã đóng

Logo Design

Dự án này đã nhận được 115 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
115
Mô tả dự án

I need a logo designed. Beavers Egypt is specialized in providing high quality customized sportswear for sporting events. We are currently targeting providing sports apparel for big sports events all over the Africa & the Middle East. We can provide full range of sportswear such as t-shirts, polos, shorts, training suits, pants, socks, backpacks, handbags & many more at very competitive prices and high quality.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online