Đã đóng

Logo Design and Corporate Identity

Dự án này đã được trao cho husnainameen với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Designing a professional logo for mechanical and electrical manufacturing, that produce industrial products, then working on a unique corporate identity

Corporate identity should include

- Business cards design

- Letterhead design

- Folder design including pocket

- Rapping box design

All Details will be send later

AI files for the logo must be submitted

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online