Đã đóng

Logo Design MyLocalDost

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need a logo designed. Here are the details:

MylocalDost aims to promote sustainable tourism in India in a mainstream format.

We want to make responsible tourism a New Normal.

The name My local Dost signifies the importance of travelling with a local and like a local so that you consider the place you are travelling to and its people as your own and thus you are urged to travel responsibly.

You stay in a local homestead instead of lavish hotels, you explore virgin places with a local instead of mass tourism exploited places, you eat local cuisine instead of typical restaurant food, which is common in every city., you respect local culture and festivals instead of ignoring the local lives.

The logo should depict the following:

Responsible tourism

Local homestead

Bridge between urban and local

Travel like a local

Colors: Something related to travel or tourism

Fonts: Brush style

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online