Đã đóng

Logo For My Company

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

Hi!

I am looking for a professional graphics designer who can design logo for my business. My business name is "Lazy Graphics 01". Designers can use full name or initials or any graphic work as logo. I need someone creative and design should reflect the word LAZY.

Please chat with me if you think you can do this.

Thanks & Regards.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online