Còn mở

Logo animation for video

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $187 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $200 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

We are looking for a very professional, extremely polished animation of a logo so that we can present the company logo at the beginning/end of films and corporate productions.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online