Đã hoàn thành

Logo design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jhbdesigns với giá $35 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need a logo designed... starting a new osteopathy practice under the name 'evolve osteopathy'. My treatment involves lots of movement, so I'd like any logo to try to imitate this if possible. A colour scale of orange and possibly grey tones would be preferable

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online