Đã hoàn thành

Logo design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi JayStreeter với giá £50 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I need a logo designed. I would like some help designing my logo. I already know what I want its just the finer details regarding images / [url removed, login to view],Jonny

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online