Đã hoàn thành

Logo design for "Phillips Innovations, LLC"

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swsinfotech với giá $61 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need a logo designed. The company name is "Phillips Innovations, LLC."

Things to keep in mind

Bermuda (this is where I'm from and do business)

Innovation

Web Development

Making small ideas bigger

It's my last name so it's personal

Mobile apps

Futurist thinking

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online