Đã đóng

Logo design for Solar Website

Dự án này đã được trao cho Pixellions với giá ₹1750 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I want a Logo for my website which is in Solar Energy. The site provides service to solar related services. I need a logo which conveys a message for a better world so you can use graphics like Global Warming, solar energy, orbit, green etc.

It doesn't have to be busy..it can simple at the same time conceptual.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online