Đã đóng

Logo for Educational Portal - RateMyInstructor

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Good Morning

I have a team of web developers working on my New and Unique portal

i need a new logo for my website, it's an educational website, our current website is [url removed, login to view]

We need it to be Unique, Attractive and Educational

Nothing like logos for games,,etc cuz i have got many of them

We need something that suites our rating portal in addition to a Blog and a book online store in addition to the front page of our company

Max budger 10$

and Freelancer takes too much money from me for rewarding and depositing so payment will be done through Paypal only

Hope i get good prices

Payment after completion

Regards

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online