Đã đóng

Logo for a campaign

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €26 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need a logo for a campaign

The campaign is about burn and fire prevention

How to prevent burning in home, how to make all appliances safe , what to do in case of burn , how to stop the fire from spreading , what to do in case of injuries dos and don't' for the injury .

This a small brief about the campaign

The logo should illustrate the prevention and would be applicable if there's wording to be changed to Arabic

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online