Đã đóng

Logo for grocery store .

Dự án này đã nhận được 112 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
112
Mô tả dự án

I need a logo [url removed, login to view] is for an online grocery mobile application and the name of the app is "Dhukan". Please let me know you previous works and font of the wording as yellow with black outline.

Thanks,

Arjun.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online