Đã đóng

Logo for my small online business

Dự án này đã được trao cho fourtunedesign với giá $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

I need a logo designed for my small business

I'm motion graphic designer looking forward to run a design and graphics business

Need a simple logo indicates the name of the business or at least the intial letters in creative way..

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online